Follow Us

โครงการ Going the Extra Mile, Extra Hours

โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดตัวโครงการ Going the Extra Mile, Extra Hours

โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดตัวโครงการ Going the Extra Mile, Extra Hours ขยายเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงค่ำแก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในเวลาทำการของทุกวันในเดือนสิงหาคมโดยไม่มีวันหยุด